Kronoberget vind ek förening
Plats för vindkraftverk?
Skip Navigation Links
Startsida
Mer information
Intresseanmälan
Vanliga frågor
Projekt Kronoberget
Kontakta oss
Nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 december 2017Möjlighet att bli delägare i vindkraft i Lekeberg!


Kronoberget Vind ek förening är en ekonomisk förening som håller på att bildas i Lekebergs kommun. Föreningen har möjlighet att köpa ut ett vindkraftverk från Stena Renewables planerade vindpark i Södra Kilsbergen. Allmänheten framförallt i Lekebergs kommun kommer få möjlighet att köpa andelar i föreningen.

Den planerade vindparken omfattar 16 vindkraftverk och är belägen i ett område som utsetts som riksintresse för vindbruk. Ansökan har om miljötillstånd har lämnats till Länsstyrelsen under våren 2011. Tillstånd beviljades av Länsstyrelsen under januari 2013. Detta tillstånd har överklagats till Mark och Miljödomstolen som förväntas behandla ärendet under senhösten 2013. I ansökan om miljötillstånd har vindkraftverkens effekt angetts till 2-4 MW och totalhöjden till max 185 m. Under en längre tid har vindmätningar med mätmast och markbaserad sodarutrustning skett. Vindmätningarna verifierar att förutsättningarna för vindkraft i området är mycket goda. Mätningarna ger också information om vilken typ och storlek på vindkraftverk som är lämpligast för området.

Om tillstånd erhålls kommer föreningen Kronoberget Vind erbjuda allmänheten att köpa andelar i föreningen. Dessa andelar kommer att finansiera det vindkraftverk som föreningen köper ut ur projektet. Föreningen kommer att ge utdelning till andelsägare baserat på verksamhetens ekonomiska resultat. Historiskt sett har placeringar i vindkraft i form av ekonomiska föreningar varit en mycket god investering. Boende, markägare och företagare verksamma i Lekebergs kommun kommer ha företräde till köp av andelar. Andelarnas pris kommer sättas så att det stora flertalet ska ha råd att köpa minst en andel.

Redan nu vill föreningen undersöka intresset för köp av andelar. Kronoberget Vind ek föreningen är ännu inte registrerad hos Bolagsverket och drivs för närvarande av en interimsstyrelse på 3 personer.

Anmäl ditt intresse här!
Har du skickat E-post till oss utan att få svar?
Tyvärr har en förändring vid webbhotellet gjort att E-posten inte kommit fram.
Felsökning pågår.
Skicka ditt meddelande till info@kronoberget.se med eget epost program.
SodarmätvagnMätmast bakom skogen
Vindmätning med sodar i området.
Mätningar är klara.
Vindmätning med mätmast i området.
Avstånd till masten ca 800 m.
Mätningar är klara och masten har monterats ner.